Strattera (Atomoxetine)

strattera medicin till salu över natten utan recept | köpa strattera 40 mg kapslar till salu frakt över natten | köpa atomoxetin 40 mg kapsel till salu över natten leverans | köpa strattera 25 m

Category:
strattera medicin till salu över natten utan recept | köpa strattera 40 mg kapslar till salu frakt över natten | köpa atomoxetin 40 mg kapsel till salu över natten leverans | köpa strattera 25 mg kapsel till salu online utan recept

Köp Strattera online

Det är viktigt att veta vad som är strattera innan du fortsätter att  köpa strattera online  från ett äkta  onlineapotek . Strattera (atomoxetin) påverkar kemikalier i hjärnan och nerverna som bidrar till hyperaktivitet och impulskontroll. Strattera används för att behandla ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Om du vill få en lösning för din ADHD-störning bör du  köpa strattera online  från ett ansedd  onlineapotek .

köp strattera generiska piller till salu över natten köp strattera för ångestpiller till salu över natten köp strattera för depressionpiller till salu utan recept | strattera kupong tillgänglig här

Strattera doseringsinformation

Det är viktigt att du känner till doseringsinformationen för strattera innan du köper strattera online från ett legitimt onlineapotek.

Vanlig dos för vuxna för uppmärksamhetsunderskott:

Initial dos: 40 mg / dag oralt.
-Underhållsdos: Öka dosen till 80 mg / dag oralt efter minst 3 dagar vid den initiala dosen.
-Maximal dos: Efter ytterligare 2 till 4 veckor kan dosen ökas upp till 100 mg / dag hos patienter som inte har uppnått ett optimalt svar.

Kommentarer: Ta dosen en gång om dagen på morgonen ELLER som jämnt fördelade doser på morgonen och sen eftermiddag / tidig kväll.

Användning: Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Vanlig dos för barn för uppmärksamhetsunderskott:

70 kg eller mindre:
-Inledande dos: 0,5 mg / kg / dag oralt.
-Underhållsdos: Öka dosen till 1,2 mg / kg / dag efter minst 3 dagar vid den initiala dosen.
-Maximal dos: 1,4 mg / kg / dag eller 100 mg / dag, beroende på vilket som är lägst.

Över 70 kg:
-Inledande dos: 40 mg / dag oralt.
-Underhållsdos: Öka dosen till 80 mg / dag efter minst 3 dagar vid den initiala dosen.
-Maximal dos: Efter ytterligare 2 till 4 veckor kan dosen ökas upp till 100 mg / dag hos patienter som inte har uppnått ett optimalt svar.

Kommentarer: Ta dosen en gång om dagen på morgonen ELLER som jämnt fördelade doser på morgonen och sen eftermiddag / tidig kväll.

Användning: Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn 6 år och äldre.

köp atomoxetin strattera piller till salu online utan recept | köp strattera 60 mg kapslar till salu över natten frakt billigt | köp strattera 80 mg kapslar till salu utan recept över natten

Strattera biverkningar

Vi rekommenderar att du känner till biverkningarna av  strattera  innan du  köper strattera online  från ett  pålitligt onlineapotek . Få akut medicinsk hjälp om du har  tecken på en allergisk reaktion mot Strattera : nässelfeber; svår andning svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Rapportera alla nya eller förvärrade symtom till din läkare, såsom: ångest, panikattacker, sömnsvårigheter, eller om du känner dig impulsiv, irriterad, upprörd, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (mentalt eller fysiskt), deprimerad eller har tankar om självmord eller skada dig själv.

Strattera  kan påverka tillväxten hos barn. Tala om för din läkare om ditt barn inte växer i normal takt medan du använder detta läkemedel.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

 • tecken på hjärtproblem  – bröstsmärtor, andningssvårigheter, känsla av att du går förbi
 • tecken på psykos  – hallucinationer (att se eller höra saker som inte är verkliga), nya beteendeproblem, aggression, fientlighet, paranoia;
 • leverproblem  – magont (övre högra sidan), klåda, influensaliknande symtom, mörk urin, gulsot (gulning av huden eller ögonen);
 • smärtsam eller svår urinering eller
 • erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar (detta är en sällsynt biverkning).

Vanliga Strattera-biverkningar kan inkludera:

 • illamående, kräkningar, magbesvär, förstoppning
 • muntorrhet, aptitlöshet
 • humörförändringar, sömnlöshet, trötthet;
 • yrsel;
 • ökad svettning
 • urinering problem
köp atomoxetin 25 mg kapslar till salu över natten frakt billigt | köp atomoxetin hcl 40 mg kapslar till salu online leverans över natten | köp lilly 3229 piller till salu online utan recept
Hur ska jag ta Strattera?

Det är nödvändigt att veta hur man tar strattera innan du  köper strattera online  från ett  pålitligt onlineapotek.   Ta Strattera enligt läkarens ordination. Följ alla anvisningar på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos. Använd inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat.

Ta läkemedlet vid samma tid varje dag, med ett helt glas vatten.

Strattera tas vanligtvis en gång dagligen på morgonen eller två gånger om dagen på morgonen och sen eftermiddag. Följ din läkares instruktioner.

Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

Krossa inte, tugga, bryt eller öppna inte en Strattera-kapsel. Svälj kapseln hela. Tala om för din läkare om du har problem med att svälja kapslarna.

Använd Strattera regelbundet för att få mest nytta. Få ditt recept fyllt på innan du tar slut på medicinen helt.

Använd inte en kapsel som har öppnats eller brutits av misstag. Läkemedlet inifrån kapseln kan vara farligt om det kommer i dina ögon. Om detta inträffar, skölj ögonen med vatten. Fråga din läkare eller apotekspersonal hur du ska hantera och kasta en trasig kapsel på ett säkert sätt.

När du tar Strattera måste din läkare kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök. Din hjärtfrekvens, blodtryck, längd och vikt kan också behöva kontrolleras ofta.

Förvara vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

köp atomoxetin 10 mg piller till salu utan recept över natten leverans | köp atomoxetin ångest kapslar redo för leverans över natten billigt | köp strattera online över natten leverans billigt
Vad händer om jag överdoser?

Sök akut läkarvård eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222.

Överdoseringssymptom kan inkludera sömnighet, yrsel, magproblem, skakningar eller ovanligt beteende.

köp strattera över natten utan recept | strattera onlineapotek till salu billigt | generisk strattera online till salu utan recept | köp generisk strattera online utan recept
Vad händer om jag saknar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för din nästa schemalagda dos. Ta inte extra medicin för att kompensera för den missade dosen

köp strattera för ångest och depression piller till salu billigt över natten köp strattera Storbritannien USA Australien Kanada diskret leverans
Vad ska jag undvika när jag tar Strattera?

Det är viktigt att veta vad man ska undvika när man använder strattera innan du  köper strattera online  från ett  äkta onlineapotek . Undvik att använda eller hantera en öppen eller trasig kapsel. Om läkemedlet kommer in i kapseln, skölj dem noggrant med vatten och kontakta din läkare.

Strattera kan försämra ditt tänkande eller dina reaktioner. Var försiktig om du kör eller gör något som kräver att du är vaken

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.