Euthasol

kr80

Köp Euthasol online EUTHASOL-ÅTGÄRDER Fluorescerande färgämne, ingår i beredningen för att differentiera den från parenteral medicin som är avsedd för terapeutisk användning. Även om läke

Category:

Köp Euthasol online
EUTHASOL-ÅTGÄRDER

Fluorescerande färgämne, ingår i beredningen för att differentiera den från parenteral medicin som är avsedd för terapeutisk användning. Även om läkemedlet inte är sterilt ingår bensylalkohol, en bakteriostat, för att fördröja ökningen av bakterier.

Rhodamine B, en blåröd

Vid behandling intravenöst ger fenytoinnatrium toxiska indikationer på kardiovaskulär kollaps eller depression i centrala nervsystemet. Hypotoni uppträder när läkemedlet administreras snabbt.

Vid administrering ger pentobarbitalnatrium snabb embryoaktivitet. Det uppenbarligen uppstod ett snabbt och snabbt medvetslöshet. I dosen som är dödlig finns det melankoli av viktiga medullära andnings- och vasomotoriska centra.
Harmonisk men farmakologiskt distinkt. Varje komponent agerar på ett sådant sätt för att skapa repeterbar, smärtfri och snabb eutanasi. Dödshjälp anländer till cerebral avgång i samband med andningssjukdomar tillsammans med kranskärlskollaps. Cerebral död inträffar innan hjärtövningen upphör.

Händelsekvensen som resulterar i human, smärtfri och snabb eutanasi efter intravenös injektion av EUTHASOL Eutanasi-lösning liknar den efterföljande intravenösa injektionen av pentobarbitalnatrium eller andra barbitursyraderivat. Inom några sekunder utlöses medvetslöshet med all samtidig smältning av deras husdjur. Detta steg går snabbt vidare till djup sedering med samtidig nedgång i blodtrycket. Ett par sekunder därefter, andningen slutar, som ett resultat av depression av det medullära andningscentret; encefalografisk aktivitet blir

EUTHASOL® eutanasi-lösning (pentobarbitalnatrium och fenytoinnatrium) består av två aktiva komponenter som är kemiskt.

Isoelektrisk, vilket indikerar hjärndöd; varefter kranskärlen slutar.

Fenytoinnatrium utövar sin effekt genom den djupa hydratiseringsperioden som härrör från pentobarbitalnatrium. Ingrediensen, som ett resultat av dess kardiotoxiska
Varje ml innehåller: Aktiva ingredienser: 390 mg pentobarbitalnatrium (barbitursyraderivat), 50 mg fenytoinnatrium; i Aktiva ämnen: 10% etylalkohol, 18% propylenglykol, 0,003688 mg rodamin B, 2% bensylalkohol (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätska q.s. Natriumhydroxid och / eller liponsyra kan sättas in för att korrigera pH.

Farmakodynamisk aktivitet av Euthasol

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.